TU/e innovation Space

#01kraken

Hoe schudden we studenten, wetenschappers, bedrijven en betrokkenen wakker voor TU/e innovation Space (TiS)? Dé wetenschappelijke werk- en broedplaats waarbinnen multidisciplinair hands-on onderwijs gestimuleerd wordt? Waar dromen tot leven komen. Concepten worden getoetst, getest, ‘geprototypt’ (en in de toekomst gevalideerd) worden. Aan WAKKR de taak een aansprekende positionering en creatieve doorvertaling te ontwikkelen, zodat duidelijk wordt waar TiS voor gaat en staat.

Wakkr-waarde van TiS: Hands-on onderwijs wordt gezien als het onderwijs van de toekomst. Ook bij TiS is alles gestoeld op multidisciplinaire engineeringsprojecten, waarbij studenten leren om van idee (dream) tot prototype (draft) te komen, waarbij de eindoplossing (open
challenges) van het probleem niet mag vast liggen. Met de slogan: from ‘dream to draft’ sluiten we niet alleen aan op de corporate ‘dromen-campagne’ maar maken we ook duidelijk dat het bij TiS gaat om dromen om te zetten in bruikbare concepten. In prototypes die getest en gevalideerd kunnen gaan worden. Daar is het tenslotte allemaal om te doen…

Wat hebben we hier ingezet?

> positionering / merkbelofte
> creatieve (campagne)strategie / communicatieconcept
> merkverhaal in woord en beeld
> merkidentiteit (corporate identity / huisstijl TiS)

#02maken

In de doorvertaling hebben we gekozen om een combinatie te maken van de wetenschappelijke looks (cijfers, formules, …), het multidisciplinair kijken (kubistische vlakken en aangezichten) en de tastbare producten / prototypes die voortvloeien uit een droom.

#03raken

Voor de introductie is gekozen voor de reguliere communicatiemiddelen van de TU/e. Van e-mailing tot posters. En van advertenties, redactionele (advertorials) tot flyers en actie-website. Tenslotte loopt de primaire doelgroep rond op de campus in Eindhoven en zijn zij daar dan ook het best te ‘raken’.

Wat hebben we hier ingezet?

> emailing
> posters / abri’s
> actie-website
> advertorials
> flyers
> (web)bannering

'from dream to draft' met jouw merk?

Straf bakkie? Koekje erbij?

Als klant, partner of nieuw teamlid? We horen graag van je! Neem contact op met WAKKR, en wie weet vormen we op wat voor manier ook een match. De koffie – met een scheutje Brabantse gemoedelijkheid – staat in ieder geval klaar voor je!

Neem contact op

Wakkr is fris opgestaan uit Aart & van Breensma